Ouders

De opvoeding van een kind kan soms ingewikkeld zijn. Is uw kind moeilijk bereikbaar, druk, veel verdrietig of juist boos? “ En u weet niet meer hoe u met uw kind moet omgaan?” Hoeve Gasteren kan dan helpen door aan de zijlijn mee te kijken en u een steuntje in de rug te geven. Zie werkwijze.
Wanneer het niet lekker loopt in uw gezin, kan gezinsbehandeling het aanbod zijn. Relatie- en/of gezinsproblemen, echtscheiding, een chronische ziekte of gezinslid met een beperking, kunnen een gezin behoorlijk uit balans brengen.
Mocht uw kind niet openstaan voor hulp, dan is mijn ervaring dat het vaak toch lukt om hulp te bieden, zodat u vervolgens op eigen kracht met uw kind verder kunt.

Mijn visie

Het opgroei- en opvoed pad bewandelen gaat met vallen en opstaan. Het is een proces dat tijd, geduld, begrip, duidelijkheid en nog veel meer vraagt. Alle opgroei- en opvoedfases vragen andere kwaliteiten en vaardigheden van uw kind en ook van u als opvoeder. Ook kan de opgroei- of opvoedfase bij uw ene kind u makkelijker af gaan dan uw andere kind. Hoe u zelf bent opgevoed kan helpend zijn, maar soms ook in de weg staan. Als uw kind een diagnose heeft gekregen, zoals een hechtingsstoornis, stoornis in het autistisch spectrum en/of ADD, ADHD of ODD, dan wordt van ouders het uiterste gevraagd. Ik voel respect voor ouders/opvoeders die daarbij hulp inschakelen. Zij geven daarmee blijk van een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar hun kind en naar zichzelf als ouder/opvoeder.

Waarom moeilijk doen als het samen kan. (Loesje)