Therapie met hulp van een paard “Equitherapie”

Equitherapie is een lichaams- en ervaringsgerichte therapie. Kinderen, jongeren en volwassenen worden in hun ontwikkeling gestimuleerd door contact met het paard. Een paard is een prooidier en een kuddedier. Als gevolg daarvan is het een sensitief en een sociaal dier. Deze eigenschappen heeft het van oorsprong nodig om te kunnen overleven. Hierdoor heeft het paard het vermogen om aan te voelen wat er in zijn omgeving speelt. Een paard in het wild kan bijvoorbeeld voelen of er een leeuw in de buurt is en ook nog of deze honger heeft of zijn buik vol heeft gevreten. Bijzonder he!

Door dat vermogen kan een paard, zoals Zamir, ons dus ook aanvoelen. Zijn wij bijvoorbeeld zenuwachtig dan kan hij dat ook even zijn. Op die manier spiegelt hij. Daarnaast maakt zijn kracht het mogelijk om ons te dragen en zijn warmte en zijn bewegingen te voelen. Door deze fysieke draagkracht kan het paard steun en troost bieden. Ook nodigen paarden uit om te bewegen, te spelen en samen te werken.

In de therapie bied ik spelactiviteiten en oefeningen aan op en rond Zamir en zo werken we aan de hulpvraag. Dit aan de hand van een op maat gemaakt behandelplan. Equitherapie kan bijvoorbeeld worden ingezet om sociale vaardigheden aan te leren/te versterken. Als ouder: wanneer volg je je kind en wanneer neem je de leiding, als opvoeder.

Naast het contact met het paard, kan het zien van de onderlinge interacties tussen paarden in de wei ook een leermoment zijn. Sociale thema’s zoals opkomen voor jezelf, kunnen daardoor geleerd worden. Als equitherapeut help ik de opgedane ervaringen tijdens de therapie te vertalen naar het dagelijkse leven.

Wist je dat… bezig zijn naast het paard, net zo leuk kan zijn als op zijn rug zitten?