Werkwijze

Zowel een gezins-, ouder- als individueel traject verloopt volgens de onderstaande procedure:
In het kennismakingsgesprek (gratis) bespreken we met welke problematiek u worstelt. Ik geef uitleg over mijn werkwijze en kan Zamir aan u voorstellen. Wanneer we wederzijds het idee hebben dat ik u kan helpen en we kunnen samenwerken, plannen we het intakegesprek. In het intakegesprek krijgt de voorgeschiedenis van uw hulpvraag aandacht. Vervolgens bespreken we de doelen die u en/of uw kind in de begeleiding of therapie wilt bereiken. We maken een plan van aanpak waarin evaluatiemomenten worden afgesproken. Tevens maken we een inschatting van de duur van het gekozen traject.

Een kleine greep uit mijn uitgangspunten in de begeleiding of behandeling:

 • U kent uw kind het beste, mijn expertise voeg ik toe;
 • Ik zal zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte en wijze van leren van u en uw kind, maar u ook uitnodigen om te experimenteren met nieuw gedrag en/of gedachten;
 • Kijken, de lichaamstaal laat vaak meer zien dan woorden kunnen zeggen. In de interactie tussen mensen, en tussen dieren nog sterker. Van dit feit ben ik me sterk bewust en kan deze als ondersteunend hulpmiddel aan de begeleiding of behandeling toevoegen;
 • Luisteren, naar uw verhaal, specifieke vragen stellen waardoor u inzicht krijgt en zelf mogelijk een oplossing gaat zien. Met u onderzoeken wat sterke kanten van u en uw kind zijn en hoe u deze kunt benutten.
 • Doen, u uitnodigen om doelgerichte activiteiten te ondernemen. Binnen of buiten en met of zonder hulp van Zamir, het paard. Indien functioneel kan van een activiteit een video opname gemaakt worden.
 • Reflecteren, op hetgeen we hebben gedaan, en onderzoeken of daar leerpunten uit te halen zijn, waarmee u vervolgens thuis aan de slag kunt.
 • Het netwerk van uw kind en van u kan betrokken worden bij de begeleiding, alleen wanneer dat wenselijk en nuttig is. Hierbij kunt u denken aan andere gezinsleden en familieleden, (huis)dieren, vrienden, buren, de school of sportclub en dergelijke.

Soms moet je bewegen om een stap verder te komen.

 

Geheimhoudingsplicht:

 • Als hulpverlener heb ik een geheimhoudingsplicht. Vertrouwelijke informatie van u en uw kind wordt niet zonder toestemming van u aan derden verstrekt.
 • Mocht de hulpvraag ook school gerelateerd zijn, dan zal ik uiteraard altijd in overleg en met toestemming van u, contact opnemen met de leerkracht of intern begeleider.
 • Afstemming met uw huisarts of eventuele andere betrokken hulpverleners vindt plaats, indien wenselijk, en alleen met toestemming van u.
 • Evenals afspraken over een terugkoppeling naar de eventuele verwijzer.